De Bouwontzorgers begeleiden u in het hele traject van uw nieuwbouw- of verbouwingsproject. Met uw wensen als uitgangspunt staan we u met raad en daad terzijde en lossen we alle rompslomp voor u op. We waken voor alle valkuilen en zorgen ervoor dat uw bouwproject binnen de planning en binnen het budget wordt gerealiseerd. Dat levert u rust, inzicht en over het algemeen een zeer interessante besparing op.

 

Onze werkwijze omvat de volgende stappen:

Intake

Als u De Bouwontzorgers inschakelt, beginnen we met een intakegesprek. We bespreken uw wensen en het budget dat u in gedachten hebt. Wij kunnen meestal al tijdens de intake aangeven of dit budget reëel is ten opzichte van uw wensen of niet. Daarna gaan we samen met u kijken op locatie.

Ontzorgvoorstel

Na de intake stellen we een ontzorgvoorstel op dat wij u toesturen. Hierin staan alle werkzaamheden vermeld die wij voor u gaan uitvoeren en wat onze kosten zijn. Op basis van dit voorstel beslist u of u met De Bouwontzorgers in zee gaat.

Inventarisatie

Als u akkoord bent gegaan met ons voorstel, beginnen we met een inventarisatie. Aan de hand van checklists brengen we uw bouwproject gedetailleerd in kaart. Hierbij detailleren we ook het budget, zodat u precies ziet waar uw geld voor wordt ingezet. Dat maakt het gemakkelijker in deze fase nog aanpassingen te doen en andere keuzes te maken.

Planning

Als alle details bekend zijn, stellen we een planning op. Hierbij nemen we contact op met alle bij het bouwproces betrokken instanties en partijen, waarbij we ieders planning zo gestroomlijnd mogelijk op elkaar afstemmen. U krijgt een gedetailleerd overzicht van de planning, zodat u precies kunt zien welke activiteiten wanneer worden uitgevoerd.

Uitvoering

Planningen zijn noodzakelijk, maar het is net zo noodzakelijk om ze te controleren. Daarom zijn wij er ook bij als de uitvoerende bouwbedrijven voor u aan het werk gaan. Wij houden de vinger aan de pols, controleren of alles volgens plan verloopt, zijn alert op (mis)communicatie en grijpen in waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat de planning ook gehaald wordt.

Oplevering

Als uw huis klaar is, evalueren we nog eens alle punten uit het plan samen met u, om er zeker van te zijn dat alles wat u had afgesproken ook volgens plan is gerealiseerd. En dan… wordt het huis aan u overgedragen en kunt u genieten van uw nieuwe huis, dat helemaal is geworden wat u wilde, zonder vervelende verrassingen, zonder financiële tegenvallers en zonder vertraging.

De Bouwontzorgers regelen het

Heeft u een kavel of een te verbouwen huis? Neem contact met De Bouwontzorgers op en wij zorgen dat het goed komt.